logo

Feedback BRZO inspection

On March 20 2018, an unannounced BRZO inspection was conducted at Kisuma Chemicals. During the inspection, the inspection team checked if Kisuma meets the requirements stated in the BRZO legislation. The BRZO legislation is the Netherlands’s implementation of the EU’s SEVESO III directive, designed to prevent major accidents. There are over 400 “BRZO companies” in the Netherlands.

The inspection team did not find any violations. However, the inspection team did find some points of improvements. These are incorporated into the internal improvement cycle.

Terugkoppeling BRZO inspectie

Op 20 maart 2018 heeft er een onaangekondigde BRZO-inspectie plaatsgevonden bij Kisuma Chemicals BV (hierna Kisuma). Met deze inspectie is gecontroleerd of Kisuma voldoet aan de eisen die gesteld worden vanuit de BRZO-wetgeving. BRZO staat voor Besluit Risico’s Zware Ongevallen. In Nederland zijn er ruim 400 bedrijven die onder dit besluit vallen.

Het inspectieteam heeft tijdens de inspectie geen overtredingen vastgesteld. Wel heeft het inspectieteam enkele verbeterpunten benoemd. Deze worden opgepakt in de interne verbetercyclus.

 

Continuity Through Innovation

Copyright © 2015 Kisuma Chemicals
Billitonweg 7, 9641 KZ Veendam
P.O. Box 400, 9640 AK Veendam
The Netherlands
T: +31 598 666 766
F: +31 598 690 792