logo

Vacature: Projectleider Huisvesting

Control room of Kisuma Chemicals factory in Veendam, the Netherlands

Bij Kisuma Chemicals ontstaat een tijdelijke vacature voor een

Projectleider Huisvesting

Bedrijfsprofiel:

Kisuma Chemicals BV (KCBV, 95 medewerkers) is de Europese vestiging van het Japanse Kyowa Industry Co Ltd, verantwoordelijk voor de productie van synthetische hydrotalcieten en magnesium hydroxide, alsmede voor de wereldwijde marketing en verkoop hiervan.

Deze verbindingen worden als functionele additieven ingezet in kunststoffen, m.n. voor automotive en constructie toepassingen. KCBV is markt- en prijsleider; producten worden als beste in hun soort beschouwd. Centraal in onze bedrijfscultuur staan professionaliteit, betrokkenheid en continuïteit. Dit komt o.a. tot uiting in een platte organisatiestructuur met vergaande delegatie van verantwoordelijkheden, in onze zorg voor mens en milieu en ons streven naar langdurende zakelijke relaties.

KCBV is op zoek naar een leider voor het project Housing. Dit project omvat onder meer de bouw en verplaatsing van een laboratorium en werkplaats op de locatie in Veendam.

Functiedoel:

De projectleider treedt op namens Kisuma Chemicals. Is niet gebonden aan een uitvoerende partij tijdens het proces. Dit om te voorkomen dat mogelijk op oneigenlijke gronden keuzes gemaakt worden.

De projectleider (m/v, na nu een hem) kent maar één doel; zijn projectresultaat.

D.w.z. namens Kisuma Chemicals het project zo veilig, snel, goed en binnen budget de projectverwachting/planning realiseren.

De projectleider legt uitsluitend verantwoording af aan de Managing Director.

De projectleider is tevens de projectmanager, de planner, de constructiemanager, cost controller en de interne/externe communicator.

Functietaken:

 • Opstellen heldere afbakening Kisuma Chemicals’s projectscope en concrete projectplanning o.b.v. de aanwezige informatie.
 • Als projectleider zorgdragen voor de fysieke realisatie van het project.
 • Toezien op kostenbeheersing tijdens het project.
 • Behalen van de (financiële) projectdoelstellingen door het goed inplannen van de juiste resources (extern personeel).
 • Managen van verwachtingen bij hoger management en project uitvoerders; plannen, bijhouden en beoordelen van de resultaten van werkzaamheden.
 • Zorgdragen voor de juiste veiligheidsbewustzijn en communicatie gedurende de diverse fasen van het project.
 • Zorgen dat project wordt opgeleverd conform planning, binnen budget en met de juiste “as build” documentatie, in lijn met de aanwezige Kisuma Chemicals werkwijzen.
 • (Toezien op) naleven van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften tijdens de project werkzaamheden.

Vaardigheden

Hij zet de projectleden, alsmede al ingehuurde bedrijven op scherp en regelt de benodigde projectmiddelen en –faciliteiten.

Het is een daadkrachtig persoon die weet door te pakken, zonder de kwaliteit van het project in het geding te laten komen.

Hij is in staat om zowel op papier de planning maken als dagelijks toe te zien op de voortgang in het veld.

Uiteraard houdt hij rekening met de (wensen van) achterban van zijn projectleden.

Hij geeft uitsluitend aan de opdrachtgever de mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen de organisatie samen te laten vallen met de doelstellingen van het project.

Project elementen

Het projectplan die we verwachten van de projectleider zal in ieder geval moeten omvatten:

 • Duidelijke afbakening geven van de scope, de project fasering en de op te leveren zaken;
 • Project teamleden benoemen en frequentie overleg regelen met alle stakeholders, incl. communicatieplan naar alle medewerkers;
 • Het vooraf uitvoeren van risicostudies zodat voldaan wordt aan regelgeving (legionella, emissie, ARBO, NEN3140, etc.) De Management of Change Procedure moet gevolgd worden;
 • Bouwtekeningen en constructie berekeningen laten uitvoeren;
 • Vooraf opstellen van een begroting van het totale project;
 • Sleutelplan opstellen en invoeren;
 • Vergunning realiseren;
 • GO/NO GO besluitpunten vaststellen;
 • Offertes regelen en cost control voor het gehele project;
 • Het project moet worden uitgevoerd tijdens bedrijf, dus het project moet zodanig worden uitgevoerd dat overlast minimaal is;
 • (Tijdelijk) hekwerk binnen/buiten realiseren;
 • (Bouw)werkzaamheden in juiste volgorde plannen en coördineren;
 • Helder hebben wanneer wordt opgeschaald indien er aanvullende wensen/eisen tijdens het project komen;
 • Realiseren op veilige wijze;
 • Opleveren en verwerken van alle as-built informatie in de daarvoor aanwezige systemen van Kisuma Chemicals (waaronder Ultimo, archieven, Exact);
 • Uitvoeren van de evaluatie met alle stakeholders.

Achtergrond

 • HBO-niveau;
 • Aantoonbare ervaring met bouwprojecten binnen chemische productielocaties;
 • Ervaring met BRZO.

Aanvullend:

 • De vacature is tijdelijk, voor de duur van ongeveer een jaar.
 • Aanname kan op tijdelijk contract, detachering alsmede als ZZP-er.

Als je geïnteresseerd bent of iemand kent die geïnteresseerd is in deze vacature kun je dit kenbaar maken bij Muriel Hofstede of Astrid Boekholt (HR Officer), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Continuity Through Innovation

Copyright © 2015 Kisuma Chemicals
Billitonweg 7, 9641 KZ Veendam
P.O. Box 400, 9640 AK Veendam
The Netherlands
T: +31 598 666 766
F: +31 598 690 792